ترس

ترس یعنی

باران بیاید ،

من و تو زیر یک چتر باشیم ،

من با تو حرف بزنم

تو نگاهم کنی ،

بعد باران که ایستاد

تو را از آغوشم شسته باشد ،

ترس یعنی

تو فقط خیال باشی .... .

شیما سبحانی
/ 2 نظر / 99 بازدید