... کافی نیست

نه …

همین که هستی کافی نیست!

نمی دانی این فقط بودنهایت چقدر آزارم می دهد!

گویی که معلق در میان ِ نبودن های کابوس وارت ایستاده ام.

همین که هستی کافی نیست!

من تو را لبریز از خودت می خواهم…

با تمام نفس بریده گی هایت وقتی که سنگینی نام ِ مرا صدا می زنی

وقتی که هجوم ِ نگاه غریبانه ات،

قلعه ی قلب ِ سنگی ام را بی هیچ مقاومتی تسخیر می کند.

نه! همین که هستی کافی نیست!

من تو را شبیه خودت می خواهم…

شبیه لحظه هایی که دلبرانه آغاگر ِ دلواژه های شبانه ام می شوی

وقتی که شعر هایم را به مهمانی چشمهایت دعوت می کنی

و من بی حواس از آبی چشمهایت؛ غرق در خیال ِ با تو بودن می شوم

..

همین که فقط هستی .............. کافی نیست

/ 6 نظر / 8 بازدید
نازنین

قبرستان را خوبِ خوب بلدم گورم را گم نمي كنم...!!

نازنین

دیــگـر اشـتـهآ نــدآرمــ ... فــقطـ ، بـآیـد یـآد بگیــرمـ انــدکیــ حـرفــ هـآیـمــ رآ بخــورمـ ... گآهیـــ نیـــز ... بــغضـمــ رآ قـورتــ بـدهمـــ ... از هـرچهــ تـرسیــدهـ امــ ... سرمــ آمدـهـ اسـتــ ... کـآشــ ... تـرسـنآکــ بــودیــ ....

نازنین

کلــــمـات ، قــدرت آزار دادن شـــمـا را نـــدارنـــد ! مگـــر آنــکه گـــویـــنده ی کــلمــات بـــرایـــتـان ، بسیــار عــزیــز بـــاشـد !!!

M.Hassan

سلام مطالبت واقعا زیبا بودن... به ما هم سری بزنید ممنون میشم....

فرشته سیاهپوش

............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@

امین

سلام........وبلاگ خوبی داری...بهتره بهترم خواهد شد.....اگه دوست داشتی به دست نوشته های منم سربزن تاکمی خوشحالشم...بالینک کردن موافق باشی خبرم کن ..........چشم انتظارم نزار[گل]