سپید


واردِ فصلِ "من"شديم جانم،

فصلى كه تا چشم باز كردم،

همه چيز نه سياه بود

نه رنگى!

سپيدِ سپيد بود...

فصلِ تو گذشت،

نشد در پاييزِ تو دل ببنديم،

بيا و فصلِ مرا امتحان كن...

"باش"

تا با بودنمان،

زمين و زمان را سپيد كنيم...

علی قاضی نظام

/ 1 نظر / 91 بازدید
syahbaatr

به ناکجا برسیم از کجا ادامه دهیم