وطن زن

زن 

مردی ثروتمند نمی خواهد 

یا خوش چهره 

و یا حتی شاعر 

او مردی را می‌خواهد 

که بفهمد چشم هایش را 

و اگر ناراحت شد 

به سینه اش اشاره کند و بگوید 

« اینجا وطن توست » 

 

 

 

 

 

نزار قبانی 

/ 0 نظر / 82 بازدید