دوست داشتنی

ما شبیه به فصل ها می مانیم ،

من زمستانم ، همانقدر سرد همانقدر تنها ...

و تو همچون بهار می مانی ،

محبوب ، زیبا و دوست داشتنی ...احسان میش مست
/ 2 نظر / 94 بازدید
tap-large

حسی که پستت بهم داد بهاری بهاری بود که مطمئنا از یه ادم بهاری همچین حسی در میاد