دوست داشتنی

ما شبیه به فصل ها می مانیم ،

من زمستانم ، همانقدر سرد همانقدر تنها ...

و تو همچون بهار می مانی ،

محبوب ، زیبا و دوست داشتنی ...احسان میش مست
/ 2 نظر / 155 بازدید