# حامد_نیازی

حضرت عشق

بگذار  من بیشتر دوستت بدارم  بیشتر عاشقت باشم  بیشتر بخواهمت  بگذار  من بیشتر در آغوشت بگیرم  بیشتر ببوسمت  بیشتر ببینمت  بگذار  من باشم که هر لحظه برایت میمیرد  کارهای سخت ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 81 بازدید