سعادت

و سعادت

مگر همین نیست که

آنقدر بودنت زیاد شود که

حواسم را پرت کند

که غذا بسوزد ،

شیر سر برود ،

چای سرد شود .... ؟

فاطمه صابری نیا
/ 2 نظر / 105 بازدید
ketab-khori

بودن تو يعني من خاموش خاموشم

shoayb

سلام به كجامينگري؟! زندگي ثانيه ايست... وسعت ثانيه راميفهمي...؟! هيچكس تنهانيست! ماخداراداريم.