کاش پرنده بودیم

کاش پرنده بودیم ، 

به آسمان فکر می‌کردیم 

به پرواز و .... جایی دور از این هیاهو ، 

در سرزمین آغوش هم فرود می آمدیم 

و با بوسه ای 

راز زندگی را کشف می‌کردیم ، 

کاش پرنده بودیم ... 

 

 

 

 

 

سارا قبادی 

/ 0 نظر / 79 بازدید