بهار مراقب چشمهای توست !

بهار چقدر شرجی میشود

وقتی از شمال چشم های تو می گذرد

و گاهی چقدر اهل گهواره

وقتی از لالایی چشم های تو می خوابد

مثل جمعه هایی که من دوست دارم

فقط بخوابم

و از گرمای دستهای تو

تابستان نیامده را خواب ببینم

خوب من!

بیا برویم آسمان را قسم بدهیم

به جان هرچه ستاره

به جان ماه

پنجره ی بهشت را باز کند

و پاورچین پاورچین اردیبهشت را

به آغوش ما بریزد

صبور باش

و برای نارنج ها ترانه بخوان

بهار مراقب چشم های توست

/ 0 نظر / 6 بازدید