لذت عاشقی

لذت عاشقی را آدم و حوا بردند ،

نه رقیبی بود ، 

نه گذشته ای ، 

نه حسودی و 

نه بدخواهی ، 

دو عاشق و یک جهان !

دلم میخواهد

حال خوبِ شان را

عرفان محمودیان

/ 2 نظر / 217 بازدید