نشد

گفتم با فراق مدارا کنم ، نشد 

یک روز را بدون تو فردا کنم ، نشد 

 

در شعر شاعران همه گشتم که مصرعی 

در شأن چشم های تو پیدا کنم،نشد 

 

گفتند عاشق که شدی؟ گریه ام گرفت 

میخواستم بخندم و حاشا کنم،نشد 

 

بیزارم از رقیب که تا آمدم تو را 

از دور چند لحظه تماشا کنم،نشد 

 

شاعر شدم که با قلم ساحرانه ام 

در قاب عشق،عشق تو را جا کنم،نشد 

 

 

 

 

 

 

سجاد سامانی 

/ 1 نظر / 86 بازدید