کاش میشد

      ثانیه ها می گذرند

     چشم به ساعت دوختم

     تو در یک قدمی من از من فرسنگ ها دوری

     کاش می توانستم گامی بردارم

/ 1 نظر / 3 بازدید
نیکی

بزرگترین افــســوس آدمی آن است که حس میکند میخواهد اما نمیتواند ....... و به یاد می آورد زمانی را که می توانست اما .......... نــخــواســت