اگر فصل بودم ...

من اگر رنگ بودم قرمز میشدم 

با غلظتی که به دوست داشتنت بیاید

یا اگر فصل بودم پاییز

اگر گل بودم جز مریم نمیشدم ! میدانم قرمز نیست

اما هر جای خانه که باشی خودش را به مشامت میرساند

اگر قرار باشد چیزی جز این باشم

بدون شک به دوست داشتنت

نزدیک میشدم

که مشخص باشد

که بپیچد

حالا که دست و بالم بسته است به سبک خودمان دوستت دارم

اما عمیق ...

 

 

 

 

 

 

مریم قهرمانلو

/ 0 نظر / 96 بازدید