طرح

من همیشه فردم ،

فقط گاهی طرح میخرم ،

می آیم بین زوج ها

دنبال تو میگردم ،

دلم می‌خواهد

ببینم چه حالی دارید ،

تو را تا دم در خانه میرساند یا نه ،

راستی

چرا کمربند نمیبندی؟

دیدی دیروز چطور پیچید؟

بگو کمی آرامتر براند ،

گمتان میکنم ،

اعصابم به هم میریزد... .

رسول ادهمی


/ 3 نظر / 122 بازدید