عشق بود

من از پرسش های تکراری ، هیچ گاه خسته نمیشوم.

همین پرسش این روزها ، عاشق شده ای ؟ 

و من به لبخندی اکتفا کنم،و در دل بگویم 

عاشق؟ مجنون شده ام.

مجنون تمام این روزها به فدای آن روزها.

که من بالاخره در جایی خواهم نوشت که ، 

دیدنش،چشمانش،لبخندش،عشق بود

/ 0 نظر / 89 بازدید