رفتن

رفتنت مرا نمی ترساند،

اهل جنگ و دعوا هم نیستم،

فقط خودت را جای من بگذار،

که به هرجا و هرچیز و هرکس 

نگاه می‌کنم،

تو همان یک نفری 

که دوستش دارم،

حال اگر می‌شود 

با این جماعت سر کرد،

خدانگهدار 

امیر وجود 

/ 1 نظر / 115 بازدید