کارخانه ی ناز

نازت خریده ایم و 

کنون اخم میکنی؟ 

این بود نازنین 

خدمات پس از فروش...!؟ 
/ 3 نظر / 129 بازدید
radiohaghighat

اگر چه نزد شما تشنه ی سخن بودم/ کسی که حرف دلش را نگفت من بودم/ دلم برای خودم تنگ می شود آری/ همیشه بی خبر از حال خویشتن بودم/