سخت جانان

و من تازگی ها کشف کرده ام 

روی این کره ی خاکی 

موجوداتی زندگی میکنند ناشناخته ... 

به نام سخت جانان ، 

همان هایی که عاشقند و امیدوار و 

زنده ... ! 

 

 

 

 

 

هستی دارایی 

/ 0 نظر / 99 بازدید