تو


دو سومم را تو 

تشکیل میدهی ،

الباقی را خیالتحمیدرضا عبداللهی

/ 5 نظر / 88 بازدید
shoayb

سلام خدایا هدایتمان کن تا به این باور برسیم که جواب برخی از دعاهایمان صبر و انتظار است