زن روز

بارها همدیگر را دیده ایم 

روی صورت هم دست کشیده ایم 

و لب های هم را بوسیده ایم 

من تو را روی جلد مجله ای 

تو مرا پشت چند کتابی 

تو زن روز منی 

و من مرد هزار و یک شب تو ... 

 

 

سامان اجتهادی 




/ 2 نظر / 521 بازدید
saghar67

مرسی که وقت میذاری💓 . asemangoon@