گل های روسری

گل های روسری ات را

کجای این شهر تکانده ای ؟

که در تمام خیابان هایش ،

" بهار " را به حراج گذاشته اند
آرش شریعتی
/ 2 نظر / 290 بازدید
myalonenight

کاری نمانده تکانده ام تمام زندگی را بهار را که بوسیدم به پایم سنگی ببند سنگین و غرقم کن