دلم گرفته

نه اینکه خسته باشم،

نه به خدا،

فقط دلم از دیوارها گرفته است.

تازه گی ها تا می آیم

هر چه هوای رفتن از دیارت را

دوباره کنم

حسی،چیزی درست در مایه های تنهایی

به محیطم هجوم می آورد.

ملالی نیست،

فقط اگر دلی به اندازه دریا داشتی

بخواه

که مرغابی آزاد ساحلت باشم.

/ 0 نظر / 4 بازدید