تو

ای کاش که دکتر بشناسد مرضم را ،

یک تو وسط این همه دارو بنویسد...الهه سلطانی

/ 6 نظر / 281 بازدید
borninfull

افسوس که دکترش از این دکتر الکی‌ها بود :|

yejayekhoob

ویدئو جذاب آقای گردشگر در کارتینگ طرقبه مشهد را از دست ندهید! https://goo.gl/h9kMzs

yejayekhoob

ویدئو جذاب آقای گردشگر در کارتینگ طرقبه مشهد را از دست ندهید! https://goo.gl/h9kMzs

yejayekhoob

ویدئو جذاب آقای گردشگر در کارتینگ طرقبه مشهد را از دست ندهید! https://goo.gl/h9kMzs

ashkogham

چه نسخه گرونیه ♥ امیدوارم بهش برسید