بیا زندگی ...

برای نوشتن از تو

دلم تنگ شده

برای غلت زدن بین واژه های تو

دلم لک زده

برای هم آغوشی کلمات تو

دلم ویران شده

برای غرق شدن در عشق تو

دلم مورمور شده

برای شنیدن صدای عشق از تو

زیر گوشم

تنگ شده

صفحه ی ناب زندگی من

نادر جدا افتاده سیمینِ من

برای تو

دل آوازترین ترانه ی دلم

تنگ شده

بیا تا زیر باران مهر

قوس و قزح بزنیم

از دل تو به دلِِ تنگِ من

یک سرش تو ، یک سرش حسرتِ دستِ من

بیا پایان همه ی غربت

بیا زندگی

/ 0 نظر / 4 بازدید