ماده

من ماده ام 

ماده 

و ماده میتواند مایع باشد ، 

جامد باشد ، 

و گاز ، 

مایعم ، مذابم ، 

وقت هایی که چیزی دلم را آتش میزند . 

جامدم ، یخم ، 

وقتی که واژه ها را درست برنمیداری از لغت نامه و هر حرفت 

یک تکه از وجودم را سرد میکند . 

من ماده ام 

مادیانم 

شیهه ام 

کاری برای دلتنگی ام نمیکنی ؟ 

دستی ببر لای یال های ترم لااقل ... 

پیش از آنکه به حالت سوم ماده بودن برسم ، 

هوا شوم و از همین هود آشپزخانه 

برای همیشه بالا بروم ...

 

 

 

 

 

رؤیا شاه حسین زاده






/ 3 نظر / 120 بازدید