عشق جوانی

پدربزرگ مرد ، 

از بس سیگار کشید ... 

مادربزرگ ساعت زنجیردار او را 

که به جلیقه اش وصل میشد به من بخشید ، 

بعدها که ساعت خراب شد ، ساعت ساز عکسی به من داد 

که در صفحه پشتی ساعت مخفی شده بود ، 

دختری که شبیه جوانی مادربزرگ نبود ! 

پدربزرگ چقدر سیگار میکشید ... 

 

 

 

 

 

مصیب محمودی 

/ 0 نظر / 79 بازدید