بیا !

بیا

به شانه های زخمی هم

تکیه کنیم

زخم ها

تنها کسانی هستند

که می توانی یقین داشته باشی

دشنه نیستند!

/ 9 نظر / 4 بازدید
رنگارنگ

[چشمک]مطالب داغ رنگارنگ رو هيچ جاي ديگه پيدا نمي كنيد[چشمک]

-:¦:- ashkan -:¦:-

سلام بامرام.... چطوري...؟؟؟؟؟ با وفا ديگه به ما سر نميزني....؟؟؟؟؟؟ [گل][گل][گل]

آرامش مهتاب

میان ماندن و نماندن فاصله تنها یک حرف ساده بود از قول من به باران بی امان بگو : دل اگر دل باشد ، آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد [گل]

آرامش مهتاب

میان ماندن و نماندن فاصله تنها یک حرف ساده بود از قول من به باران بی امان بگو : دل اگر دل باشد ، آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد [گل]

فریادگر عشق

____________000000____________000000 __________000000000000______000000000000 ______000000000000000000__000000000000000000 ____00000000000000000000000000000000000000000 ___00000000000000██000000000██00000000000000 __000000000000000██000000000██000000000000000 _0000000000000000██000000000██0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000___000000000000000000000___0000000000 __000000000___000000000000000000000___000000000 ___000000000___0000000000000000000___000000000 _____000000000___000000000000000___000000000 _______00000000____00000000000____00000000 __________0000000_______________0000000 _____________0000000000000000000000000 _______________000000000000000000000 __________________000000000000000 ___________________000000000000 ______________________000000 _______________________0000 $▪▪●▪▪● من آپــــــــــــــــــــــــ ـــم $▪▪●▪▪● من آپـــــــــــــــــــــ ــــــم $▪▪●▪▪● من آپ

رویای خیس

سلام دوست من رودها در جاری شدن غوطه میخورند ..// وعلفها در سبز شدن معنی پیدا می کنند ..// کوه ها با قله و دریاها با موجها زندگی پیدا می کنند ..// و انسانها .. آری همه انسانها ..// با عشق، فقط با عشق زنده اند !! // بدرود [بدرود]

باران

بیا به شانه های زخمی هم تکیه کنیم...

باران

عمیق ترین درد در زندگۓ مردن نیستــــــ ، بلکه نداشتن شـــــانه هاۓ محکمۓ است که بتوانۓ به آن ها تکیــــه کنۓ و از غم زندگۓ برایــــش اشکـــــ بریزۓ [ناراحت]