تحمل

انسان ها شبیه هم عمر نمی‌کنند ،

یکی زندگی می‌کند یکی تحمل! 

انسان ها شبیه هم تحمل نمی‌کنند ،

یکی تاب می آورد 

یکی میشکند ... 

انسان ها شبیه هم نمیشکنند ، 

یکی از وسط دو نیم می‌شود 

دیگری تکه تکه ... 

تکه ها شبیه هم نیستند ، 

تکه ای یک قرن عمر می‌کند ، 

تکه ای 

یک روز ... 
مریم پترامی 
/ 6 نظر / 113 بازدید
radiohaghighat

اگر روزی شکستی جایی میشکنی...اگر درک نکردی جایی درک نمیشی...و هزاران اگر دیگر،زندگی تکرار تاریخ است.نه فقط در مورد دوستان.پدر و مادر و خواهر و برادر و ...