لازم و ملزوم

دوست داشتن های من فقط متعلق به توست

مثل تعلق برگ ریزان به پاییز

تعلق ستاره به شب

و بودن هر لازم و ملزومی در این کره ی خاکی ...

یادت باشد

دوست داشتن

فقط متعلق به توست ...

 

 

 

 

 

 

مهسا سجاد

/ 0 نظر / 93 بازدید