دلم برای تو تنگ است

دلم برای تمام بدی هات تنگ است 

برای زیبایی هات

برای لبخندت 

برای چشم هات 

دلم ... 

برای وقت هایی که 

دکمه ی بالای پیراهنت باز بود و

شعر به دنیا سرک میکشید،تنگ است

 دلم برای اخم هات 

برای اسمم در حال بوسیدن لب هات 

برای چای و ایوان 

دلم برای موهای ریخته روی صورتت وقت دلتنگی 

یا بند بند شعر خواندن زمان دلگیری 

دلم برای نامه هات روی آینه 

و ته سیگارهای پشت پنجره تنگ است 

دلم برای تمام این بدی ها و تلخی ها 

دلم برای تو و هر چه بد ولی زیبا بود تنگ است 

دلم برای عشق،برای دیوانگی 

دلم برای تو تنگ است 

 

 

 

 

 

حامد نیازی

/ 0 نظر / 106 بازدید