خیالبافی

خیالبافی ات بد نیست 

خیال کن که خواهی رفت 

همین که رفتی و مردم 

تلاش کن که برگردی 

و در کمال خونسردی 

مرا به خاک بسپاری ... 

 

 

 

 

 

محسن چاوشی ، حسین صفا 

/ 0 نظر / 74 بازدید