قفل و کلید

مادر میگوید :

درون هر زنی اتاق های قفل شده ای هست ،

آشپزخانه های لذت ،

اتاق خواب های اندوه

و حمام های بی علاقگی ،

مردها گاهی وقت ها با کلید می آیند ،

گاهی وقت ها با چکش .....

وارسان شایر

/ 4 نظر / 122 بازدید