رسم روزگار

            باید فراموشت کنم

            چندیست تمرین می کنم

            من می توانم!می شود!

            آرام تلقین می کنم

            حالم؟نه،اصلا خوب نیست

            تا بعد بهتر می شود

            فکری برای این دل

            آرام غمگین می کنم

            من می پذیرم رفته ای

            و بر نمی گردی همین

            خود را برای درک این

            صدبار تحسین می کنم

            کم کم ز یادم می روی

            این روزگار و رسم اوست

            این جمله را با تلخی اش

            صدبار تضمین می کنم

            "پس تنها می مانم و منتظر

            منتظر برای یاری لایق عشق

            نه یاری سارق عشق"

"آریا قادری"

/ 0 نظر / 4 بازدید