فلسفه عشق !

روزهاست که می خوانم

هر روز می خوانم

تکرار می کنم ، مرور می کنم

و باز می خوانم

اما ، هنوز اول ِ خطم

درست مثل ِ کسی که تا به حال منطق نخوانده است

چه سِری ست

نمی دانم

که چطور منطق ندانسته

فلسفه ی عمیق چشمان ِ تو را

از حفظم !!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید