دیر کردی

با همین نیمه ، همین معمولی ، همین ساده ، بساز 

دیر کردی ، نیمه ی عاشقترم را باد برد 

 

بال کوبیدم ، قفس را بشکنم ، عمرم گذشت 

وا نشد ، بدتر از آن ، بال و پرم را باد برد 

 

 

 

 

 

حامد عسگری 

/ 0 نظر / 79 بازدید