حس خوب

حس خوب یعنی ...

پاییزت را یک نفر هست که بهار کند 

و یک نفر کنار فصلهایت با تو قدم می‌زند 

چه خوب است که آن یک نفر 

این همه کارش را بلد است 

آن یک نفر را درست انتخاب کنید 

چون اگر غلط باشد 

حتما بلد است که حتی بهارتان را زمستان کند 

خداکند پاییز همه مان بهار شود 

زمستان همه گرم شود 

بهار همان بهارگونه بیاید 

گرمای تابستان با خنکی حضور همان یک نفر ، به دلمان بشیند

 

 

 

 

 

 

سیما امیرخانی 

/ 0 نظر / 96 بازدید