عاشق یلدا

پاییز 

چه غریبانه کرکره اش را پایین کشید 

سه ماه زردی را به دوش کشید تا به یلدایش برسد 

و اما این روزها 

یلدا را با گیسوان بلندش عروس زمستان کردند 

و به یمن ورودشان 

هندوانه ها قاچ 

انارها دان 

و آجیل ها را شکستند 

دریغا که دل پاییز شکست 

پاییزی که خیلی ها را عاشق کرد 

افسوس کس ندانست که پاییز خود عاشق بود 

عاشق یلدا 

پاییز جان 

برو پشت عاشقانه هایت خط بکش 

یکرنگی و زردی تاوان دارد 

جدایی ... 

 

 

 

 

 

پرویز جلیلی محتشم 

/ 0 نظر / 92 بازدید