بی تابم ، بی تاب

بی تابم،بی تابم

و تو باید این واژه را از همه بهتر بفهمی.

دلیل اش

سبز مبهم نگاهی ست که می دزدی گاهی

و سبلان قامت ات که بلند

و آن لبخند

که مرا پابند کرده است.

بی تابم،بی تاب

و تو باید

تعبیر این همه نشانه را

از همه بهتر بفهمی.

/ 0 نظر / 9 بازدید