بی هوا بیا

اصلا بی هوا بیا 

تو که بیایی 

هوا میخواهم چه کار 

نفس میخواهم چه کار 

بیایی 

کمی شعر میخواهم 

کمی زانویت را تا سر بگذارم رویش 

چند دانه انگشت تا موهایم را به هم بریزد 

و ... 

کمی مرگ ! 

 

 

 

 

 

 

حامد نیازی

/ 0 نظر / 82 بازدید