سبز مانند بهار

سبز مانند بهار

رنگ دستان تو را می گویم

من دلم می خواهد

مثل باران باشم

که ببارم خود را

قطره

قطره

قطره

روی موسیقی خاک

من دلم می خواهد

آفتابی باشم

یا اناری به درخت

یا دلی باشم بر نیزه ی عشق

من دلم می خواهد

توی هر کوچه که آوازی هست

مثل توکا باشم

روی یک شاخه ی سبز بسرایم خود را

با تو ام! _گوش بده_

به صدایی که می آید از دور

از پس کوهستان ها

_ چه بلند!_

همه ی پنجره ها را بگشای

من به هر خانه دلی دارم تنگ

مثل توکا به قفس

که تو را می خواند...

  "اسدالله شعبانی"

/ 0 نظر / 5 بازدید