بسیار دور

همیشه 

چیزهایی را که نداشته ام را 

دوست داشته ام ، 

همچون تو 

که بسیار دوری 

که بسیار ندارمت ... 




پابلو نرودا 





/ 7 نظر / 126 بازدید
rezvanesabz

زیبا بودو لذتبخش. و اما قالت حکیم رضوان که: بسیار دور را نمی توان دید مگر با چشمی دیگر... مثلا با چشم تلسکوپ :)

samavat

از بخت یاری ماست شاید..........آنچه را که میخواهیم...یا به دست نمی آوریم....یا از دست میدهیم..

amiratefi

همه ی باغ دلم آثار « خزان » دارد ، کو ؟ آن که سامان بدهد، این همه ویرانی را ...