دلتنگی

دلتنگی ات 

کوه بلندیست 

که من از آن بالا نمی روم،

او از من بالا می‌رود...

گاهی اما 

بین راه 

کم می آورد،

مینشیند روی سینه ام 

سیگاری روشن می‌کند،

خستگی در می‌کند....

حسنا میرصنم
/ 3 نظر / 104 بازدید