عاقبت

خیال میکنی نهنگ ها نمی دانند 

آمدن به ساحل یعنی مرگ؟ 

خیال میکنی به عاقبتش فکر نکردم 

گفتم دوستت دارم؟ 
پوریا نبی پور 
/ 5 نظر / 182 بازدید
taba14

جز عشق تو هیچ نیست اندر دل ما ......... عشق تو سرشته گشته اندر گل ما

silver-ya

دل داده ام بر باد ، بر هر چه باداباد مجنون تر از لیلی ، شیرین تر از فرهاد ای عشق از آتش اصل و نسب داری از تیره ی دودی ، از دودمان باد آب از تو توفان شد ، خاک از تو خاکستر از بوی تو آتش ، در جان باد افتاد هر قصر بی شیرین ، چون بیستون ویران هر کوه بی فرهاد ، کاهی به دست باد هفتاد پشت ما از نسل غم بودند ارث پدر ما را ، اندوه مادرزاد از خاک ما در باد ، بوی تو می آید تنها تو می مانی ، ما می رویم از یاد