نداشته

همیشه نداشته هایمان را 

بیشتر دوست داریم ،

مثلا همین دوستت دارم هایی که 

تو هیچ وقت به من نمی گویی ،

نمیدانی چقدر دوستشان دارم... 
بهنام محبی فر 
/ 2 نظر / 171 بازدید
fridaybook

آنچه یافت نشود آنم آرزوست...