نداشته

همیشه نداشته هایمان را 

بیشتر دوست داریم ،

مثلا همین دوستت دارم هایی که 

تو هیچ وقت به من نمی گویی ،

نمیدانی چقدر دوستشان دارم... 




بهنام محبی فر 




/ 2 نظر / 115 بازدید
fridaybook

آنچه یافت نشود آنم آرزوست...