یلدا شبی ست عاشق

یلدا شبی ست مردد

میان رفتن و ماندن ، که نمیداند

ما را کنار هم تماشا کند یا به آغوش صبح برسد

 

یلدا شبی ست کوتاه که از حسادت های موهای تو کش می آید به تن ماه !

 

یلدا شبی ست عاشق

که شعرهایم را با عطر پیرهنت

برای یک دنیا می خواند !

 

یلدا شبی ست دلتنگ

که پشت پنجره با صدای مرغ سحر سیگار میکشد !

 

یلدا شبی ست رویایی

وقتی قرار است برای تماشا کردن تو از راه بیاید !

 

یلدا شبی ست که بیشتر دوستت خواهم داشت

طولانی تر کنارم خواهی ماند

و دیرتر پشت پلک هایم به خواب خواهی رفت !

 

یلدا معجزه ای ست که به عشق ایمان بیاوریم

پس دوستم داشته باش

شبیه یلدا

با طعم عشق

با عطر ترنج

 

 

 

 

 

 

حامد نیازی/ 0 نظر / 77 بازدید