یکی به یکی

و عشق 

آنقدرها هم که فکر میکردیم 

عادلانه نبود ... 

زن همسایه عاشق شد ، 

پیراهن بلندتری دوخت ، 

من عاشق شدم ، 

گریه های بلندتری سر دادم ، 

در عصر ما ،

همه 

همیشه 

دیر می رسند ،

یکی به اتوبوس ،

یکی به قطار ،

یکی 

به یکی 

 

 

 

 

 

رؤیا شاه حسین زاده 

/ 2 نظر / 85 بازدید
rezvanesabz

اما باز هم به قول راهنمایی رانندگی: دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است... :))

damibakhod

متاسفانه بعضی وقتها اینقدر دیر میرسیم که دیدار بعدیمون به دنیای بعدی میرسه؛ امیدوارم برای هیچ کس پیش نیاد.