دریا

به جنگ که فکر میکنم 

زخمی میشوم 

به کویر که فکر میکنم 

ترک برمیدارم 

به آسمان که فکر میکنم 

پایین می افتم 

و هر وقت به جنگل می اندیشم 

گله ای از گوزن ها 

از رویم رد میشود 

 

 

جرأت فکر کردن به تو را ندارم 

 

 

دریا 

نام عمیقی برای یک معشوقه است 

و من 

هیچ وقت شنا کردن بلد نبوده ام 

 

 

 

 

 

بابک زمانی 

/ 0 نظر / 99 بازدید