ته تغاری سال

اسفند ماه

یک انتخاب است

برای پسربچه ای که کدام ماهی قرمز بزرگ تر است...

یک آسودگی خاطر است

برای دست فروش گوشه کنار خیابان که ترسی از مأمورین ندارد...

یک لبخند است

برای دخترک گل فروش که می داند حالا هر خانه ای یک گلدان خالی دارد...

یک بی‌قراری است

برای مادری که فرش های شسته شده اش امشب دوباره زیر باران نباشد...

یک سوال است

برای پدری بالای پشت بام از درست شدن این بار برفک تلویزیون چهارده اینچیش...

یک انتظار است

برای مادربزرگی که از صدای خنده های نوه هایش دلش غنج می رود...

یک قول است

برای تازه دامادی که در خریدن لباس های نو پابه پای همسرش باید مغازه ها را بگردد...

یک دل خوشی است

برای دانش آموز بازیگوش مدرسه که فهمیده دیگر اجباری در آمدنش نیست...

یک دردسر است

برای بلند قدی که وظیفه ی تمیز کردن نقاط دور از دسترس خانه را به عهده دارد...

یک امید است

برای کشاورزی که کم کم باید گندم هایش لباسی سبز به تن کنند...

اسفند ماه

فصلی پر از خاطره های تکرار نشدنی، همان ته تغاری سال که از شوق بهار دل تو دلش نیست...حمیدرضا عابدی
/ 3 نظر / 166 بازدید
borninfull

و یک حسرت است برای آن کسی که می‌بیند یک سال دیگر هم گذشت و او هنوز هم همانجایی ایستاده که سال‌های قبل هم ایستاده بود.

yadakbin

ماه اسفند همه در تکاپوی خرید خونه تکونی و.... www.yadakbin.com همه برای سال جدید خودشونو آماده میکنن با آرزوی بهترینا