آخرین جمله

همیشه فکر میکنم 

آخرین جمله ای که به تو خواهم گفت 

چقدر میتواند عمیق باشد 

 

که همیشه فکر کنی 

آخرین جمله ای که به تو گفتم 

چقدر عمیق بود «دلم برایت تنگ میشود» 

 

و درد تمام تنم را در بر می‌گیرد 

که دارم آخرین جمله را به تو میگویم...

 

 

 

 

 

آبا عابدین

/ 0 نظر / 87 بازدید