این نیز بگذرد

 

از استاد اهل دلی پرسیدم،جمله ای به من یاد دهید که وقتی ناراحتیم خوشحال شویم

و وقتی خوشحالیم ناراحت تا غرور شادی ما را نگیرد.

مثل همیشه تبسمی کرد و آرام گفت:

با خودت بگو (این نیز بگذرد)

و من مدتهاست که در اوج سختی ها و مشقت ها و در اوج شادی و نشاط

با خود زمزمه می کنم: (این نیز بگذرد)

آخر مگر نه اینست که فاصله ما تا خدا به اندازه ی یک دست است؟!

میگویی نه؟

دستت را ببر بالا،بالا و بالاتر

توانستی آسمان را لمس کنی؟

ابرها را

نه؟

اما من مطمئنم دستت را گرفت خدای آسمان

آری،وقتی دلت در آسمان باشد مهم نیست دستت به آسمان برسد یا نه

مهم نیست بتوانی ابرها را کنار بزنی یا نه

و مهم نیست خورشید را ببینی یا نه

مهم این است که دلت در آسمان است و دستت در دست خدا

اگر دیدی ابرهای زندگیت آنقدر زیاد شده اند که دیگر نمی توانی خورشید را ببینی

باز هم نگران نباش و با خودت بگو (این نیز بگذرد)

به آنهایی فکر کن که تمام هم و غمشان این است که صبح تا شب کار کنند

تا شاید زنده بمانند

به آنهایی که بیماری لاعلاجی دارند و منتظر مرگ هستند

به آن دختر بچه ای که برای تهیه ی دوای مادر بیمارش گل می فروشد

و یا به آن دختر کبریت فروش

و باز هم می بینی که آنها هم از او می گویند.

آخر هر پرنده ای را که ببینی،می بینی در آسمانش ابری ست.

کوچک یا بزرگ مهم نیست

یاد آن جمله باش که می گفت:

مهم نیست قفل ها در دست کیست،

مهم این است که همه کلید ها در دست خداست

/ 2 نظر / 3 بازدید
فرشته

مثل هميشه عالي... مرسي خبرم كردي.

♪♫...ریحـــــانه...♪♫

متنتو خوندم عزیزم واقعا که خیلی خوب بود چون امروز ناراحت بودم واقعا همین طوره ممنون گلم[گل]